SAMTALE

HJÆLP TIL FOREBYGGELSE AF STRESS OG MISTRIVSEL I DIT LIV

Du kan forvente at få værktøjer til at bearbejde din stress og til det, som du synes er svært.

Du kan få vejledning i lette åndedræts- og afspændingsteknikker, der vil reducere din stress i hverdagen.

Vi finder sammen ud af, hvordan du skal arbejde med dine udfordringer.

Jeg arbejder ud fra et holistisk synspunkt og ser                                                                               livet som en helhed, hvor mange faktorer spiller ind                                                                              for, at du kan være i  balance og i fred med dig selv.

Jeg arbejder med:

 • Samtaler med kognitiv tilgang. En metode, der vægter at se på sammenhænge og forbindelser mellem tanker, følelser og adfærd
 • Afspænding og lette åndedrætsøvelser
 • Kost-motion-livsstil
 • Mental træning
 • Hjemmeopgaver

Den første samtale er en afklarende samtale på ca. 1 - 1½ times varighed. Herefter kan vi aftale et eventuelt videre forløb.

Efterfølgende samtaler er af 1 times varighed

Jeg giver konstruktiv vejledning og rådgivning til privatpersoner og virksomhedsansatte vedrørende stress både i menneskelige relationer, arbejdssituationer og generel mistrivsel i livet.

Jeg har hjulpet mange af med deres stress og øget deres generelle trivsel og glæde ved livet.

NATURTERAPI

Det perfekte middel mod stress.

Ophold i naturen reducerer symptomer på stress, angst og depression.

Når vi opholder os i naturen får en belastet hjerne en pause og naturen hjælper os med at genoplade vores ressourcer.

Nervesystemet afspændes, når vi opholder os i naturen. Puls og blodtryk sænkes og niveauet af stresshormoner daler.

Naturen har en positiv indvirkning på vores helingsproces. 

NATURTERAPI KAN HJÆLPE DIG MED:

 • Stress
 • Angst
 • Depression
 • Uro
 • At finde ro og nærvær
 • At komme dig efter fysisk sygdom

Naturen er et rum, hvor vi får en mental pause. Vi kommer væk fra travlhed og den konstante informationsstrøm fra skærme. Det er oftest i pausen, at heling opstår og vi får løsningen på problemer eller får nye ideer.

Frisk luft til hjernen og bevægelse øger vores kognitive kapacitet og kvikker op og vi bliver i godt humør.

Naturen er ét af de stærkeste midler, vi har til at behandle stress, angst og depres-sion og til at komme sig efter en fysisk sygdom som f.eks. hjertekarsygdomme eller kræft.

NATURTERAPI I PRAKSIS:

Vi vil gå en tur ud i naturen. Vi vil på vores vandring tale sammen, men også være i stilhed.

Vi vil slukke for tankerne og mærke kroppen. Vi vil bevæge os, men også have pauser i ro.

Jeg guider undervejs forskellige øvelser, såsom:

 • Groundende øvelser
 • Meditationer
 • Sanse øvelser
 • Nærværs/opmærksomhedsøvelser
 • Vi vil arbejde med kropsbevidsthed – kropssprog
 • Vi vil arbejde med delmål og mål

Vi vil reflektere sammen i stilhed og med ord. 

Du vil få naturoplevelser af forskellige slags ved skov og strand.

RIDETERAPI

Natur og Rideterapi med islandske heste i natur-skønne omgivelser på Helgenæs.

Rideterapi er for alle også for dig, som ikke før har haft omgang med heste.

Ridning kan indgå som en del af terapien, men er det ikke nødvendigvis.

Gennem natur- og rideterapi kan vi få kontakt med os selv og de indre helende kræfter. 

Vi kan finde ro og mod til at arbejde med det som er svært.

Hesten har en sjælden evne til at: 

 • Afbalancere vores nervesystem
 • Hjælpe os med at finde ro og glæde
 • Hjælpe os med at hele
 • Hjælpe os med at finde egne ressourcer

Hesten møder dig som du er. Den er ikke dømmende og møder dig med tillid og nysgerrighed. Den er altid tilstede i nuet og spejler dig og giver dig umiddelbar respons på, hvordan du har det lige her og nu.

Er du stresset, har angst eller måske er det noget helt andet, som er svært for dig.

Måske har du bare brug for en pause i hverdagen og brug for at forkæle dig selv.

Rideterapi har en positiv effekt på en lang række problematikker. 

Hesten og naturen har en evne til at virke terapeutisk på mennesket.

RIDETERAPI ER EN SJOV OG EFFEKTIV TERAPIFORM

  

 

SAMVÆR MED HESTEN GIVER RO I NERVESYSTEMET